Szakirodalom

A felkészüléshez ajánlott szakirodalom:

 • Szentpéteri József (főszerk.)
  Magyar Kódex 5. Az Osztrák-Magyar Monarchia., Kossuth Kiadó Budapest, 2001.
 • Gergely András (szerk.)
  Magyarország története a 19. században, Osiris Kiadó Budapest, 2003.
  360-550. oldalak
 • Cieger András (szerk.)
  A kiegyezés, Osiris Kiadó Budapest, 2004
  98-284, 486-583. oldalak
 • Gratz Gusztáv
  A dualizmus kora I-II. Magyarország története 1867-1918., Akadémiai Kiadó Reprint sorozata Budapest, 1992.
 • Kósa László (szerk.)
  Magyar művelődéstörténet, Osiris Kiadó Budapest, 2003
  272-331., 369-397. oldalak
 • Ritoók Pál (főszerk.)
  Magyar építészet 5, Kossuth Kiadó Budapest, 2004
  141-180. oldalak
 • Ritoók Pál (főszerk.)
  Magyar építészet 6, Kossuth Kiadó Budapest, 2004
  14-63. oldalak